Haberler

Ambalaj Sektöründe Kadınların Öne Çıkma Zamanı

Ambalaj sektörü büyüyor ve bu büyüme kadınların sektörde daha fazla var olması için çeşitli fırsatlar sunuyor. Sektörün potansiyeline ulaşması için şirketlerin kadınların karşılaştığı engelleri ele alması gerekecek.

Ambalaj sektörü için büyük bir andı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Chicago’da düzenlenen PACK EXPO International’daki Packaging & Processing Women’s Leadership Network (Paketleme ve İşleme Sektöründeki Kadınların Liderlik Bağlantıları) kahvaltısında büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan rekor bir kalabalık bir araya geldi.

Kahvaltıya katılan yaklaşık 1.000 kişi, Pepsi Cola Kuzey Amerika’nın eski başkanı ve CEO’su ve Ulusal Futbol Ligi’nin eski pazarlama müdürü Dawn Hudson‘ın, işyerinde cinsiyet önyargısını ortadan kaldırmanın ve kadınların iş dünyasının ön saflarında yer almasının ne kadar önemli olduğu hakkında yaptığı açılış konuşmasını dinledi.

Enerji verici ve ilham verici bir konuşmaydı. Katılımcılar, geleneksel olarak erkeklerin egemen olduğu paketleme ve işleme dünyasında kadınların karşılaştığı zorlukları çözmüş olarak ayrılmasalar da, önlerindeki engelleri aşmak söz konusu olduğunda sayıların gücünü kesinlikle gösterdiler.

Gerçek şu ki, kadınlar şirketlerin ne kadar başarılı olacağı konusunda önemli ve büyüyen bir rol oynamaktadır. Onların zamanı, yetenekleri, içgörüleri ve çabaları, şirketlerin aradığı sonuçlara ulaşılmasında kritik öneme sahiptir.

Ancak, işgücünün önemli bir bölümünü oluşturmalarına rağmen kadınlar, ilerleme fırsatlarını sınırlayan, başarılı olma becerilerini engelleyen ve şirketlere sağlayabilecekleri potansiyel katkıları göz ardı eden tarihsel zorluklar ve ayrımcılıkla karşılaşmaya devam etmektedir. Chicago’da düzenlenen bu kahvaltı, taşan kapasitesi ve canlı sohbetleriyle bir dönüm noktası olabilir.

Sektördeki Cinsiyet Uçurumunun Kapatılması


Yıllar süren ilerlemeye rağmen, ambalaj sektöründe hala önemli bir cinsiyet uçurumu var. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’na göre, kadınlar tüm sektörlerde çalışanların neredeyse yarısını (%47) oluşturuyor, ancak bizim sektörümüzde bu sayı %35’e yakın. Ki bu sayılar ABD için. Ülkemizde resmi bir araştırma olmasa da daha düşük olduğu aşikar.

Bu açığı kapatmak şirketler için doğru bir adım olmanın da ötesindedir. Başarıları için zorunludur. Danışmanlık firması Deloitte ve Üretim Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, üreticilerin nitelikli işlerde işgücü eksikliklerini önlemek için 2030 yılına kadar 4 milyon çalışanı işe almaları gerekecek. Bu sadece gelecekteki bir ihtiyaç değil. Ulusal İmalatçılar Birliği’nin bir tahminine göre, 2022 yılında her ay ortalama 860.600 iş pozisyonu açılacak.

İmalat sektöründeki kadın sayısını sadece birkaç puan artırmak bile neredeyse her açık pozisyonun doldurulmasına yardımcı olacaktır. Ancak bunu yapmak için uzun süredir devam eden işgücü eşitsizliklerinin ele alınması gerekecektir. Başlangıç olarak, cinsiyetler arası ücret farkı var.

Sektördeki kadınlar, erkek meslektaşlarından önemli ölçüde daha az kazanıyor; Ambalaj Profesyonelleri Enstitüsü’nün yakın zamanda yaptığı bir araştırma, kadınların erkeklerden %22 oranında az kazandığını gösteriyor ve bu fark, konuya ilişkin farkındalığın artmasına rağmen giderek büyüyor. Bu ücret farkı, işe alım ve terfi süreçlerindeki ayrımcılık ve önyargıların yanı sıra kadınların sektörde genellikle daha düşük ücretli pozisyonlara yerleştirilmesi gibi bir dizi faktörün sonucu.

Ücret farkının ötesinde, paketleme ve işleme sektöründeki kadınlar genellikle işyerinde ayrımcılık ve tacizle karşı karşıya kalmakta. Bu durum aynı zamanda kadınların seslerini yükseltmelerini ve kendilerini ve başkalarını savunmalarını zorlaştırarak sektörde başarılı olmalarını daha da engelleyebiliyor.

Londra, merkezli Unilever’de sürdürülebilir ambalaj müdürü olan Kelly Murosky, genç bir mühendis iken bazen fikirlerinin göz ardı edildiğini hissettiğini paylaştı ve ekledi:

“Bu deneyimler bana daha açık sözlü olmayı ve en önemlisi kendinize güvenmeyi öğretti” dedi. “Eğer fikirlerinize güvenirseniz, başkalarının da sizin uzmanlığınıza güvenme olasılığı artacaktır.”

Kelly Murosky

Paketleme ve işleme sektöründeki bir diğer sorun da çalışma koşullarının kadınlar için uygun olmaması. 2021 yılında yapılan bir Deloitte analizi, kadınların imalat sektöründen ayrılma olasılığının erkeklere kıyasla 1,8 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. İş/yaşam dengesinin olmaması ve esnek çalışma olanaklarının azlığı bu durumun başlıca sorumluları. Uzun çalışma saatleri, geceler ve hafta sonları iş ve özel hayat arasında denge kurmayı zorlaştırmakta ve tükenmişliğe yol açmakta.

McLean, Va.merkezli Mars, Inc. şirketinin küresel stratejik yetenekler direktörü Rachael Tomasello, esnek çalışmanın geleceğe yönelik çalışma stillerini dikkate almak isteyen kuruluşlar için rekabet avantajı sağlayacağını söyledi.

Kadınların İlerlemesinin Önündeki Engellerin Aşılması


Bu zorluklara rağmen, ambalaj ve gıda işleme sektöründeki kadınlar son yıllarda önemli adımlar atmıştır. Kadınlar liderlik rolleri üstlenmiş ve sektörde başarılı işletme sahipleri ve yöneticiler haline gelmiştir. Ayrıca, kuruluşlar ve insan hakları grupları cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve sektördeki kadınları desteklemek için çalışmakta, onlara başarılı olmaları için kaynaklar ve fırsatlar sunmaktadır.

Ambalaj ve İşleme Kadın Liderlik Ağı veya PPWLN, sektördeki kadınları birbirine bağlıyor ve onlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları destek ve kaynakları sağlıyor. PPWLN ayrıca sektördeki kadınların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak için mentorluk programları, ağ kurma etkinlikleri ve liderlik geliştirme fırsatları sunuyor.

Bu tür kariyer fırsatlarını ve gelişim deneyimlerini daha fazla kişiye açmak, ambalaj veya mühendislik geçmişinden gelmeseler bile daha fazla kadının sektörde önemli ve etkili roller üstlenmesine yol açar. Mars, Inc. şirketinde ambalaj sürdürülebilirliği küresel başkan yardımcısı olan Allison Lin, bir stajın ardından Wall Street’te bir işin kendisi için doğru kariyer yolu olmadığını nasıl çabucak anladığını anlattı.

“Neyse ki Procter & Gamble kampüste işe alım yapıyordu ve o zamanlar hakkında hiçbir şey bilmediğim ambalaj dünyasına girdim” dedi. Sürdürülebilir ambalaj alanına aşık oldu ve sonunda Starbucks, Coca-Cola ve şimdi de Mars’ta görev almadan önce şirketin küresel geri dönüştürülmüş ve biyo-bazlı plastik tedarik stratejisini yönetti.

Lin, “Yaptığımız işi yeni nesil kadın yetenekleri eğitmeye ve tanıtmaya odaklanmalı ve ardından yeteneklerin elde tutulabilmesi ve her düzeyde temsil edilebilmesi için farklı geçmişlerin memnuniyetle karşılandığı ve değer gördüğü bir ortam yarattığımızdan emin olmalıyız” dedi.

Genel olarak, ambalaj ve işleme sektöründeki kadınların deneyimleri zorluklar ve ayrımcılığın yanı sıra direnç ve kararlılıkla da damgalanmıştır. Karşılaştıkları engellere rağmen kadınlar önemli adımlar atmış ve sektörde lider konumuna gelmişlerdir. PPWLN gibi kuruluşların desteği ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye yönelik çabaların devam etmesiyle, sektördeki kadınların engelleri yıkmaya ve başarılı olmaya devam etmeleri bekleniyor.

İmalat sektörü, çalışmak için karanlık veya kirli bir yer olarak anılmaktan kurtuldukça, mühendislikten ambalaj tasarımına, sürdürülebilirlik odaklı rollerden fabrika operasyonlarına kadar bu alanda artan sayıda profesyonel iş fırsatı bulunmaktadır. Ambalaj sektörü teknolojik yeniliklerin ön saflarında yer almaktadır ve kadınlar bu yeniliklerin öncüsü olabilir ve olmalıdır.

Chicago’daki kahvaltının da gösterdiği gibi, bunu gerçekleştirecek yetenek, enerji ve bağlılık mevcut. Gerçek bir değişim yaratma fırsatını yakalamak sektörün elinde.

Ambalaj İşgücündeki Kadınları Desteklemek için İpuçları


Ambalaj sektörünün kadınları daha iyi desteklemesinin yolları nelerdir? Bu özel sayıda yer alan yöneticilerin çeşitli önerileri var.

  • Esnek çalışmayı teşvik edin: Esnek çalışma düzenlemeleri ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamaya yönelik işgücü politikaları öne çıkmaktadır. Plano, Teksas merkezli PepsiCo’nun küresel gıda ambalajı, Ar-Ge kıdemli uzmanı Sridevi Narayan-Sarathy, “Sektör, esnek çalışma programları, uzaktan çalışma seçenekleri ve ebeveyn izni politikaları sunarak, kadınların kişisel sorumluluklarını dengelerken profesyonel olarak başarılı olabilecekleri bir ortam yaratabilir” dedi.
  • Koçluk, mentorluk ve sponsorluk programları oluşturun: Rehberlik, destek ve ağ kurma fırsatları sağlamak için özellikle kadınlara yönelik programlar hazırlayın. McLean, Va.merkezli Mars, Inc. şirketinde stratejik yetenekler küresel direktörü olan Rachael Tomasello, bunun özellikle kariyerlerinin ilk aşamalarındaki kadınlar için önemli olduğunu söyledi. “Liderlik pozisyonları cesaret ve azim gerektirir” dedi. “Gelecek vadeden liderler, kendi kişisel tarzlarını oluştururken başkalarının karmaşık zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini görebilir ve davranışları taklit edebilirler.”
  • Bilinçsiz önyargılara meydan okuyun: Şirketler, önyargıları tespit eden ve farkındalık yaratan, daha kapsayıcı davranışları teşvik eden ve daha eşitlikçi bir işyerine katkıda bulunan eğitim programları uygulayabilir. Bethlehem, Pa.merkezli Just Born Quality Confections’ın ambalaj ve grafik geliştirme müdürü Charlotte Ashcraft, “Toplu olarak, tüm sektörün bilinçsiz önyargıları ele almak için stereotiplere meydan okumaktan yararlanabileceğini düşünüyorum” dedi.
  • Kadınlara yönelik STEM programlarına yatırım yapın: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) programlarına yatırım yaparak işyerine girecek yeni nesil kadınlar için zemin hazırlayın. Hem şirket içinde hem de dışında eğitim fırsatları ve olumlu rol modelleri sağlamak önemlidir. SMC Corporation of America Başkanı ve CEO’su Kelley Stacey, “İster gençlik mentorluk programları, ister kariyer günleri, ister hayatımızdaki genç kadınlarla basit sohbetler yoluyla olsun, hikayelerimizi paylaşma ve gelecek neslin kendilerini sektörümüzde lider olarak görmeleri için yollar yaratma konusunda bilinçli olmamız gerekiyor” dedi.

Anlamlı bir ilerleme kaydedilmesi için hem kadın hem de erkek herkesin bir rol oynaması gerekiyor.

New York merkezli Colgate-Palmolive’in ambalaj ve plastik sürdürülebilirliği kıdemli müdürü Anne Tate Bedarf, “Sektörün kaydettiği ilerleme beni cesaretlendiriyor” dedi. “Son on yılda bu sektörde kadınlara nasıl davranıldığı ve onların nasıl dinlendiği ve erkek meslektaşlarımın lider, akıl hocası, müttefik ve takım arkadaşı olarak nasıl öne çıktığı konusunda muazzam bir büyüme gördüm.”

Yazar hakkında

Yazar

Divan Packaging bünyesinde 1.5 yıl önce başladığım Dijital Pazarlama serüvenime bugün onlarca web sitesi ve sosyal ağ ile devam ediyorum. Ambalaj sektörüne dair bildiklerimi ve Dünya gündemini buradan sizlere aktarmaktan memnuniyet duyuyorum.
Avatar
Mail Listesi
Yazılarımızdan Haberdar Olun

Eğer ambalaj sektörü ilginizi çekiyor ise en iyi yazılarımızı mailinize gönderelim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HaberlerTasarım

Küresel IML Etiket Pazarı 2025'e Kadar 40 Milyar Doları Aşacak

Okumaya değer...