Ambalaj Ürünleri

Hesaplaşma Vakti: Plastik vs. Kağıt Torbalar

Sürdürülebilir ambalaj üreticisi Mainetti'nin inovasyon müdürü Mike Jones, kağıt ve plastik poşetler arasındaki rekabeti inceliyor.
SONUÇLAR SİZİ ÇOK ŞAŞIRTACAK.

Temmuz 2023’ün dünya çapında kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu belgelendi. İklimle ilgili acil durum haberleri ürkütücü görünse de, BM Başkanı Antonio Guterres’e göre bu durum umutsuzluktan ziyade harekete geçme konusunda ilham vermeli.

İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve karbon ayak izimizi azaltmak için çözüm arayışları devam etmekte olup, kanıtlanmış çözüm girişimleri halihazırda uygulanmakta. Ele alınan alanlardan biri tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir plastik poşetler. Bir çok şehir ve ülke plastik poşetler kullanımını ücretli hale getirdi ya da tamamen yasaklamayı taahhüt etti. Ayrıca plastiğin belirli bir oranda geri dönüştürülmüş malzeme içermesini sağlamak üzere yürülüğe konan plastik yasaları ve ek vergiler ile birlikte, geri dönüşümü artırmak için alternatifler ya da yollar bulma baskısı üreticiler üstünde arttı.

Kağıt poşetler genellikle daha çevreci bir alternatif olarak görülüyor çünkü kağıt yenilenebilir bir kaynak olan ağaçlardan elde ediliyor. İronik bir şekilde, plastik poşetler İngiltere’de 60 yıl önce yaygın olarak kullanılan ve ormansızlaşmadan sorumlu tutulan kağıt poşetlerin yerine kullanılmaya başlandı. Plastik, doğal kaynakları korumak ve ağaçları kurtarmak için kullanılmaya başlandı.

Bazı perakendeciler, karbon ayak izlerini azaltacağı umuduyla plastik ambalajları kağıt ve kartonla değiştirmeyi deniyor. Ancak, iklim değişikliğine yardımcı olmak için plastik bir poşeti kağıt bir poşetle değiştirmek o kadar da basit değil. Seçim yapmak kafa karıştırıcı olabilir ve bu nedenle nasıl tedarik edildiklerini, üretildiklerini ve geri dönüştürüldüklerini karşılaştırmak ve bunu yaparak perakendecilerin ihtiyaçları için doğru ambalajı bulmalarına yardımcı olmak önemlidir.

Karbon ayak izleri karşılaştırması

İşletmeniz için hangi malzemenin en iyisi olduğunu değerlendirmenin bir yolu da karbon ayak izini karşılaştırmaktır.

Alışveriş çantalarıCO2e/kgNakliyem3 CO2 gazı
Plastik Poşet (Güçlü Yeniden Kullanılabilir)21,51 kg CO2e109.2 km11,74 m3
Plastik Poşet (Temel Yeniden Kullanılabilir)6,92 kg CO2e35.2 km3,78 m3
Kağıt Torba5,52 kg CO2e28 km3,01 m3
Plastik Poşet (Tek Kullanımlık)1,58 kg CO2e8 km0,86 m3
CO2everything.com

CO2everything.com’daki karbon ayak izi hesaplaması, hesaplamaların bir ürünün nerede üretildiği, enerji sisteminin hangi yakıtları kullandığı ve nihai varış noktasına ulaşmak için ne kadar yol kat etmesi gerektiği gibi değişkenlik gösteren birçok faktöre dayandığını göstermektedir. Bu nedenle, bu tablodaki değerler bulunduğunuz yere göre değişecektir. CO2everything.com tarafından sağlanan rakamlar, kendi bireysel durumunuz için bireysel hesaplamalar değil, genel olarak neyin daha yüksek veya daha düşük olduğu hakkında bağlam sağlamak için karbon ayak izinin genel temsilleridir.

Hesaplamada, tek kullanımlık plastik en düşük karbon ayak izine sahiptir; ancak çevresel etkisilere daha derinlemesine bakıldığında, bunun doğru cevap olmadığı açıktır. Karbon ayak izi açısından bakıldığında, kağıt veya tek kullanımlık plastik bir torba, birkaç kez kullanılmış yeniden kullanılabilir bir torbadan daha az sürdürülebilir olacaktır.

Poşet üretilirken su kullanımı, biyolojik olarak parçalanabilirlik (biyobozunurluk) ve ormansızlaşmanın etkilerini de hesaba katmak önemlidir. Bu da hangi poşetin çevre için en iyisi olduğuna dair farklı bir yanıt sağlayabilir.

Plastik ve kağıt poşetlerin çevresel etkileri

2011 yılında Kuzey İrlanda Meclisi plastik, kağıt ve bez torbaların çevresel etkilerini karşılaştıran bir araştırma raporu hazırlamıştır. Meclis, bir kağıt poşet üretmek için plastik bir poşet üretmenin dört katından daha fazla enerji harcandığını belirtmiştir. Bu raporda, 2005 yılında İskoç Hükümeti tarafından plastik ve kağıt poşetleri karşılaştıran bir çevresel değerlendirme yapan araştırmadan yararlanılmıştır – sonuçlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

Raporda, hafif plastik poşete referans noktası olarak tüm kategorilerde 1 puan verilmiştir. Bu referans noktasına göre yapılan değerlendirmelerde kağıt poşetin çevre sorunlarına plastik poşetten daha fazla neden olduğu ortaya çıkmıştır. Göstergeler, tüm yaşam döngüsü boyunca meydana gelen emisyonları dikkate almaktadır.

ÇEVRESEL ETKİ GÖSTERGESİPlastik HDPE PoşetKağıt torba
Yenilenemeyen enerji tüketimi1.01.1
su tüketimi1.04.0
İklim değişikliği (sera gazı emisyonu)1.03.3
Asit yağmuru (atmosferik asitlenme)1.01.9
Hava kalitesi (yer seviyesinde ozon oluşumu)1.01.3
Su kütlelerinin ötrofikasyonu1.014.0
Katı atık üretimi1.02.7
çöp riski1.00.2
İskoç Hükümeti (2005)

Hangisi daha yeşil? Sanıldığı gibi değil

Kağıt poşetler yenilenebilir bir kaynak olan ağaçlardan yapılır, ancak en iyi seçenek midir? Kolayca yırtılırlar, bu da yeniden kullanımlarını sınırlandırır ve üretimleri plastik poşet üretimine göre %70 daha fazla hava kirliliği yaratır.

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör de plastik poşetlerin, kağıt poşet yapmak için gereken suyun %6’sından daha azını tüketiyor olmasıdır. 1.000 kağıt poşet üretmek için 1.004 galon su gerekirken, 1.500 plastik poşet üretmek için 58 galon su gerekmektedir.

Diğer taraftan, kağıt okyanusu kirletmez ve hızlı bir şekilde bozunabilir. Ancak bu, kâğıdın kullanım ömrü sonundaki kullanımına bağlıdır. Kuzey İrlanda Meclisi’nin raporuna göre, çöp sahasına giden kağıt “plastikten önemli ölçüde daha hızlı bir oranda” bozunmuyor.

Raporda, modern çöp sahalarında hiçbir şeyin tamamen bozunmadığı, çünkü bozunma sürecinin tamamlanması için ışık, oksijen ve diğer önemli unsurların eksik olduğu belirtiliyor. Ancak gerçek şu ki, kağıt plastikten daha hızlı bozunmaktadır. Plastik gibi, kağıdın da kullanım ömrünün sona ermesi gezegen için hayati önem taşıyor – bu nedenle doğru şekilde geri dönüştürülmesi kilit önem taşıyor.

Omnicalculator.com’un çevre dostu poşetler üzerine yaptığı araştırmaya göre, plastik poşetlerin en çevreci poşetler olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Araştırmada yer alan dokuz kategoriden sekizinde, test edilen tüm poşetler (plastik, kağıt ve pamuklu bez) arasında en düşük çevresel etkiye sahip oldukları ortaya çıktı

Elbette tek kullanımlık poşet ve ambalajların çözüm olmadığını biliyoruz. Ellen MacArthur Vakfı tarafından desteklenen yaklaşım – mevcut plastik malzemeleri tedarik zincirinde mümkün olduğunca uzun süre kullanılabilir tutmak, özellikle de dayanıklılık ve geri dönüştürülebilirliği hesaba kattığımızda – perakende ambalajlamada iklim sorunlarını ele almak için genellikle en iyi yaklaşımdır. Önemli olan, ister kağıt ister plastik olsun, yeniden kullanılabilen veya geri dönüştürülebilen doğru malzemeleri kullanmaktır.

Okumak isteyebilirsiniz: Ekolojik Felaket – Kağıt Ambalajlar

Sonuç

Sonuç olarak paketlemede kullandığınız malzeme değil, bu paketleme materyalinizi ne kadar süre kullanımda tutabildiğiniz daha önemli gibi gözüküyor. Tek kullanımlık kağıt-karton ürünler ile birlikte, tek kullanımlık plastik poşetler de çevre için son derece zararlı olabilmekte. O yüzden bir materyal eğer tekrar kullanılabilir ise o materyal şimdilik en iyi çözüm olarak gözüküyor.

Kağıt Poşetler

Gerçekten plastiklere göre daha çevreciler mi?

Pozitifler

  • +Doğada kolay çözünürler

Negatifler

  • -Üretiminde kullanılan enerji daha yüksektir
  • -Üretiminde daha fazla su kullanılır
  • -Tekrar kullanılamazlar
  • -Üretiminde daha fazla sera gazı salgılanır
  • -Modern çöplüklerde çözünme süreleri plastik ile hemen hemen aynıdır
Yazar hakkında

Yazar

Divan Packaging bünyesinde 1.5 yıl önce başladığım Dijital Pazarlama serüvenime bugün onlarca web sitesi ve sosyal ağ ile devam ediyorum. Ambalaj sektörüne dair bildiklerimi ve Dünya gündemini buradan sizlere aktarmaktan memnuniyet duyuyorum.
Avatar
Mail Listesi
Yazılarımızdan Haberdar Olun

Eğer ambalaj sektörü ilginizi çekiyor ise en iyi yazılarımızı mailinize gönderelim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ambalaj Ürünleri

Kompostlanabilir Ambalaj Nedir?

Okumaya değer...